MiddlE EasT

By huseyinisik2
Feb. 17, 2017

Orta Do?u'nun çok problemi var. Birle?mi? Milletler bu bu problemi çözsün. Ba?ka bir güç bu i?i yapmaya yana?m?yor. Zira maliyeti yüksektir. Maddi ve manevi maliyetler söz konusudur. Herhangi bir süper güç bu i?i yapar da Orta Do?u'ya bar?? için bir plan yaparsa herkesi memnun edemeyece?i için kendisi için dü?man üretmi? olur. ?lerde ç?kacak sorunlardan sorumlu tutulur. 

Birle?mi? Milletler için bu riskler yoktur. Hiç kimse bu kuruma dü?manl?k edemez. Selamlar.