Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản 188bet

By Verma Ritesh
Nov. 17, 2019

Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản 188bet

net. Các yêu cầu gồm có: — Địa chỉ Email — Đây là kênh liên lạc để chúng tôi liên hệ với Quý Khách về tài khoản của Quý Khách, cũng như thông báo Quý Khách những cập nhật mới của site cùng các khuyến mãi mới nhất của 188BET. — Tên truy cập — là tên người dùng để chúng tôi nhận dạng duy nhất Quý Khách, gồm từ 5 đến 15 ký tự. — Mật khẩu — phân biệt chữ hoa chữ thường, gồm từ 6 đến 15 ký tự, bao gồm chữ cái (a-z) và số (0–9). — Quốc gia cư trú — Quý Khách sẽ chọn quốc gia cư trú của mình từ trình đơn thả xuống. Đây là quốc gia Quý Khách đang sinh sống. — Money — Quý Khách sẽ chọn loại tiền ưa thích từ trình đơn thả xuống. Đây là loại tiền tệ Quý Khách lựa chọn. Tất cả giao dịch gửi tiền và rút tiền của Quý Khách sẽ được thực hiện theo loại tiền ưu thích này. Thông tin khai báo đúng và chính xác là yêu cầu cần thiết để đăng ký tài khoản hợp lệ. Chính sách này nhằm đảm bảo an toàn cho các khoản tiền trong tài khoản của Quý Khách. Ngoại trừ chủ tài khoản, sử dụng tài khoản ngân hàng chính xác, không bên thứ ba nào có thể thực hiện giao dịch gửi tiền hoặc rút tiền đến và từ tài khoản . Bước 3: Quan trọng nhất, Quý Khách phải xác nhận Quý Khách trên 18 tuổi và đã đọc Điều khoản & Điều kiện để sử dụng trang internet của chúng tôi và các dịch vụ của web site. Quý Khách cũng phải xác nhận Quý Khách có muốn nhận thông tin về các bản tin 188BET cập nhật và các chương trình khuyến mãi hay không. Một khi Quý Khách đã mở tài khoản, Quý Khách có thể điều hướng trang internet của chúng tôi và các dịch vụ của web site. Lưu ý, Bạn sẽ không thể gửi bất kỳ khoản tiền nào cho đến khi Bạn hoàn tất điền đầy đủ thông tin trong phần ‘hồ sơ thành viên’ mà Bạn có thể thực hiện bất kỳ thời gian nào tại mục ‘Tài Khoản Của Tôi’ sau khi ĐĂNG KÝ, trong khoảng thời gian tối đa 6 tháng từ khi ĐĂNG KÝ